Óvodai beiratás 2022/2023 nevelési évre

Létrehozás: 2022. Apr. 05. - 17:18

KEDVES  SZÜLŐK!  

Értesítem Önöket, hogy a Vackor Óvodába a 2022/2023-as nevelési évre

 az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjai a következők:

május                4.  szerda              de.     800 - 1200

május                5.  csütörtök         du.   1300 - 1600

május                6.  péntek              de.     800 - 1200

A jelentkezés helye: az intézmény emeletén, az óvodavezetői iroda.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

3  éves  kortól  kötelező  óvodai  nevelés:

2015. szeptember 1-jétől:  a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (2.)  alapján
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie...”

A VACKOR ÓVODA APRAJA-NAGYJA SOK SZERETETTEL VÁRJA

A LEENDŐ KIS BÖLCSISEKET ÉS OVISOKAT!

Lennerné Pál Szilvia
óvodavezető

                                                                                                                            

Szerzőről

DVTV