Óvodai beiratkozás 2017/2018-as évre

Létrehozás: 2017. Mar. 28. - 15:19

KEDVES  SZÜLŐK ! 

Értesítem Önöket, hogy a Vackor Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre
 az óvodai beiratkozás időpontjai a következők:                                                                                                                                                                                                                                    
április    24.    hétfő    de.     800 - 1200
április    25.    kedd    du.   1300 - 1600
április    26.    szerda    de.     800 - 1200
Az óvodai jelentkezés helye: az intézmény emeletén, az óvodavezetői iroda.
Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
a gyermek TAJ kártyája,
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

3  éves  kortól  kötelező  óvodai  nevelés:
2015. szeptember 1-jétől:  a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (2.)  alapján „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie...”

A VACKOR ÓVODA APRAJA-NAGYJA SOK SZERETETTEL VÁRJA A LEENDŐ KIS OVISOKAT!

 
 Lennerné Pál Szilvia
 óvodavezető

Szerzőről

DVTV