KÖZLEMÉNY

Létrehozás: 2023. Oct. 25. - 11:39

A képen szöveg, képernyőkép, embléma, Betűtípus látható</p>
<p>Automatikusan generált leírás

Kedvezményezett neve: DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00037

A projekt címe: HÁZIORVOSI RENDELŐK KIALAKÍTÁSA

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023.12.31.

A pályázat célja:

A projekt célja az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek biztosításán keresztül a minőségi egészségügyi szolgáltatások költséghatékonyabb működtetése, a lakosság egészségben eltöltött életéveinek a növekedése a megelőzés, az életminőség javítás és a munkaképesség mielőbb visszaállítása.

Devecser Város Önkormányzata  a fejlesztés keretében két háziorvosi rendelő és kapcsolódó helyiségeik felújítását, fejlesztését tervezi. A projektben eszközbeszerzés is megvalósul.

A projekt rövid leírása:

A jelenlegi rendelő címe, Devecser, Ifjúság utca 4., ahol a Devecser I. és IV. számú vegyes háziorvosi körzet rendelői működnek egy váróhelyiséggel és egymásba nyíló vizsgáló helyiségekkel. Mivel a jelenlegi épület nem alkalmas, hogy a  háziorvosi rendelőknek megfelelő helyet biztosítson, így  a  rendelők a Devecser, Miskei utca 47. szám alatti ingatlanon, a volt devecseri kórház területén lévő, funkcióját vesztett különálló épületben kerülnek kialakításra.

A pályázat keretében a teljes épület átalakítása és felújítása valósul meg. Ezáltal egy korszerű, az egészségügyi elvárásoknak is megfelelő, energiatakarékos, költséghatékony akadálymentesített épület jön létre, melynek a fenntartása is jóval költséghatékonyabb lenne a jelenleginél.

Az energiahatékonysági intézkedések során az épület nyílászáróinak cseréje, a homlokzati felület hőszigetelése, az elektromos hálózat és a fűtési rendszer felújítása, a tető szükség szerinti felújítása történik meg. A projektarányos akadálymentesítés biztosítás érdekében akadálymentes vizes blokk kialakítása, a bejárat akadálymentesítése valósul meg. A belső terek felújítása, valamint a korszerű orvosi eszközök beszerzése is az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését, korszerűsítését eredményezi. A tervezett épület helyiségei: 2 db betegváró, 2 db rendelő, 2 db fektető, akadálymentes és női wc, férfi wc, raktár, tároló, 2 db előtér, konyha, mosdóhelyiség.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett orvosi eszközök, bútorzat beszerzésére is sor kerül.

A projekt közvetetten hozzájárul az egészséges Magyarország létrejöttéhez.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 47.613.364.-Ft

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 47.613.364.-Ft

 

Szerzőről