Sajtóközlemény

Létrehozás: 2023. Nov. 06. - 15:04

Sajtóközlemény

"Devecseri Család - és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése"

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015

2020. szeptember 30.

A projekt keretében fejlesztésre kerültek a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve az önkormányzat által ellátott szociális étkeztetés intézményei. A fejlesztéssel egy új szociális és egészségügyi centrum - a volt devecseri kórház „A” épületében (Devecser, Miskei u.46.) – jött létre. A tervezett telephely önkormányzati tulajdonban van. A projekt megvalósulása eredményeképpen 2 db fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatás teljesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 149.938.252 forint, a projekt összköltsége: 191.179.413.- Forint volt.

A beruházás során akadálymentesítési és energiahatékonysági fejlesztésekre került sor. Az akadálymentesítés megvalósulásának elősegítéséhez a tervezés és a műszaki megvalósítás során rehabilitációs szakértő került bevonásra. Az energiahatékonysági fejlesztések során fotovoltaikus rendszer került kiépítésre, valamint a nyílászárók cseréjére és hőszigetelésre került sor. A megújuló energiaforrás és az egyéb energiahatékonysági intézkedések alkalmazása a projekt eredményeinek költséghatékony fenntartását fogják biztosítani.

 A beruházás mellett a projektben eszközbeszerzés és gépjármű beszerzés is szerepelt, amely a külterületen élők elérését segíti elő. Ezeken a területeken többnyire társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok élnek, akiknek nagy szükségük van az életminőséget javító szociális alapszolgáltatások elérhetőségére. Eszközbeszerzés keretében pedig kizárólag új, a szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök kerületek kiválasztásra.

A minőségi és fenntartható eredmények elérése érdekében plusz 2 fő alkalmazására is sor került, hogy a megnövekedett igények kielégítése hatékonyabban megvalósulhasson.

A megvalósuló projekt eredményeként az infrastrukturális fejlesztések mellett olyan minőségi fejlesztés (humánerőforrás fejlesztés) is létre jött, amely elősegíti a területi különbségek kiegyenlítődését, és megvalósítja az egyenlő esélyű hozzáférés elvét.

CsatolmányMéret
Fájl Sajtóközlemény 209.07 KB

Szerzőről